TIEDOTE / NOTICE

Olemme tänään saaneet tietoomme, että varustamomme käytössä ollut Thetis -hinaaja joka myytiin heinäkuun alussa on päätynyt Murmanskiin. Tämä asia selvisi meille Marinetraffic -portaalista, jossa kerrotaan, että alus on nyt rekisteröity Venäjälle.

Yrityksemme on siis tullut huijatuksi tässä kaupassa. Noudatamme olemassa olevia pakotteita emmekä missään tilanteessa myy mitään kalustoa suoraan tai epäsuorasti Venäjälle. Thetiksen osti meiltä hongkongilainen yritys, joka kertoi vievänsä aluksen Istanbuliin. Vasta myöhemmin meille selvisi se, että alus olikin viety Pietariin korjattavaksi, koska ostajan mukaan Istanbulissa telakka ei voinut ottaa sitä vastaan.

Aluksen päätyminen Venäjälle on tullut yllätyksenä ja järkytyksenä sekä meille että kaupan hoitaneelle meklarille, tanskalaiselle Hagland Shipbrokersille. Teimme ennen aluksen myymistä meklarin kanssa huolellisen selvityksen ostajasta ja olemme myös jälkikäteen teettäneet ulkopuolisella asiantuntijalla selvityksen ostajasta. Molemmat selvitykset tulivat siihen tulokseen, ettei kaupassa ole kytköksiä Venäjälle. Myös ostajayritys on jatkuvasti vakuuttanut meklarillemme, että alus tulee pysymään Palaun lipun alla, eikä sitä olla myymässä muualle. Emme näe, että olisimme voineet selvityksen osalta tehdä enempää. Olemme parhaillaan teettämässä laajan kartoituksen code of conduct sekä compliance -käytännöistämme.

Ostajan toiminta on vakava loukkaus sitä luottamusta kohtaan, jonka asetamme liikesuhteisiimme. Selvitämme tällä hetkellä keinoja saattaaksemme ostajan oikeudelliseen vastuuseen.

Tulli on aloittanut elokuussa esitutkinnan yhtiömme Thetis-hinaajan päätymisestä Venäjälle. Emme voi kommentoida viranomaisten prosesseja, mutta koemme tärkeäksi nyt tuoda yhtiömme näkökulman esiin tähän tapaukseen. Nyt avustamme viranomaisia asian tutkinnassa kaikin mahdollisin keinoin.

Joakim Håkans
Toimitusjohtaja


Today we have learned that the vessel Thetis, which was in use by our company and was sold at the beginning of July, has ended up in Murmansk. We found out about this from the Marinetraffic portal, which states that the vessel is now registered in Russia.

Our company has thus been deceived in this transaction. We adhere to existing sanctions and under no circumstances sell any equipment directly or indirectly to Russia. Thetis was bought from us by a Hong Kong-based company that said it would take the vessel to Istanbul. Only later did it become clear to us that the vessel had instead been taken to St. Petersburg for repairs, as according to the buyer, the shipyard in Istanbul could not accommodate it.

The vessel’s arrival in Russia has come as a surprise and a shock to both us and the broker who managed the transaction, the Danish ”Hagland Shipbrokers”. We conducted a thorough due diligence investigation of the buyer with the broker before selling the vessel, and we have also subsequently commissioned an external consultant to investigate the buyer. Both investigations came to the conclusion that there were no ties to Russia in the transaction. The buyer has also consistently assured our broker that the vessel will remain under the Palau flag and is not being sold elsewhere.
We don’t see what more we could have done in terms of the investigation. We are currently conducting a comprehensive review of our code of conduct and compliance practices in light of the events.

The deception by the buyer is a severe infringement of the trust we place in our business relationships. Therefore, we are exploring all legal avenues to ascertain the liability of the buyer.

The Finnish Customs authorities initiated a preliminary investigation in August regarding Thetis ending up in Russia. We can’t comment on the processes of the authorities, but we find it important to bring our company’s perspective to this case now. We are currently assisting the authorities in the investigation in every way we can.

Joakim Håkans
Managing Director

Back to top